Τούρτα Χριστουγεννιάτικη 1
Τούρτα Χριστουγεννιάτικη 1
Decor από πάστα ζάχαρης